Pokahontazpkhz
PijaniPowietrzem
EgoPaktofonika


ZAPRASZAM DALEJ


Pokahontaz... Fokus Rahim DJ Bambus;
Paktofonika... Fokus Magik Rahim;
Ego... Śliwka Siv DJ Haem;
Pijani Powietrzem... Śliwka Fokus;
PFK Kompany.